Tax on personal income contingent interest 4 November 2011

Щодо ймовірності оподаткування податком на доходи фізичних осіб умовних відсотків, нарахованих на суму безповоротної фінансової допомоги у період з 01.01.2011 р. до 06.08.2011 р.

Звертаємо вашу увагу на оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих у вигляді додаткового блага. Зокрема, згідно з пп. 164.2.17 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (надалі – ПКУ), який діє з 01.01.2011 року, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги. До зазначеного пункту з 06.08.2011 р. внесено зміни наступного змісту: «…крім суми процентів, умовно нарахованих на таку допомогу».

Визначення поняття безповоротна фінансова допомога наведено в пп. 14.1.257 ПКУ, зокрема – це сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

У випадку надання фізичній особі (працівнику) поворотної фінансової допомоги, відповідно до п. 168.3 ПКУ, підприємство, як податковий агент зобов’язане здійснити розрахунок податкових зобов’язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати.

Таким чином, виходячи з норм ПКУ, підприємство, укладаючи з працівником договір про надання суми поворотної фінансової допомоги, повинне здійснити розрахунок умовних відсотків, виходячи зі строку, передбаченого договором, та утримати податок на доходи фізичних осіб з оподатковуваного доходу платника податку.

Сума наданої поворотної фінансової допомоги не включається до загального річного (місячного) оподатковуваного доходу платника податку відповідно до пп. 165.1.31 ПКУ та не є базою оподаткування згідно з п. 164.1 ПКУ. Залишається не зрозумілим з якого доходу необхідно здійснити утримання ПДФО при нарахуванні умовних відсотків. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 р. № 3609-VI дане питання уточнено і з 06.08.2011 р. суми процентів, умовно нарахованих на таку допомогу, не включаються до оподатковуваного доходу.

На нашу думку, у підприємства залишається ризик донарахування ПДФО у період з 01.01.2011 р. до 06.08.2011 р., оскільки згідно з пп. 168.4.7 ПКУ, відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід. Якщо згадувати практику перевірок податкових органів минулих років, то у випадку не нарахування та не сплати ПДФО з оподатковуваних доходів платників податків до відповідальності притягували юридичних осіб.

Таким чином, для уникнення зайвих непорозумінь з працівниками податкової служби, рекомендуємо звернутися до ДПІ за індивідуальним роз’ясненням з цього питання.