Питання: Про благодійництво та благодійні організації

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації», вищим органом управління благодійної організації є колегіальний орган (загальні збори, з’їзд, конференція), який здійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням) благодійної організації.

Чинне законодавство не передбачає визначення поняття «колегіальний орган».

З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції, колегіальність – це принцип управління, за яким керівництво здійснює група осіб, які мають рівні права і обов’язки або дорадчі права в розв’язанні питань, що належать до компетенції даного органу.

Ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації» передбачає, що засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

Ч. 3 ст. 5 цього ж закону передбачає, що засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції.

Як свідчить системний аналіз положень ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації» і відсутність законодавчого визначення поняття «колегіальний орган», засновником благодійної організації може бути одна особа (як фізична, так і юридична), тому є можливим щоб до вищого органу управління (колегіального органу) цієї організації входила лише одна особа (представник єдиного засновника).

TOP