Застосування штрафних санкцій за нецільове використання готівки 12 вересня 2011 р.

Згідно п. 2.9. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637, готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Згідно п. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», у разі порушення юридичними особами всіх форм власності норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки.

Ми також ознайомилися з листом НБУ від 01.04.2005 р. N 11-113/1077-3214, згідно якого отримані в банку за грошовим чеком на певні цілі власні грошові кошти (наприклад на відрядження працівників) за необхідності (у тому числі і при несподіваній зміні обставин), можуть бути спрямовані їх власниками на інші господарські витрати підприємства.

Виходячи з наведеного, висловлюємо свою думку щодо цього.

По-перше, Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» є чинний, а його офіційного тлумачення, в частині що нас цікавить, не існує. Отже, можливість його застосування не обмежена.

По-друге, в Указі йдеться мова не про всю готівку, а лише готівку одержану в установі банку; про готівку одержану іншим шляхом мова не йде.

По-третє, згідно Положення, готівка підприємств, у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Таке формулювання лише говорить про загальне цільове призначення використання готівки: для функціонування підприємства та для розрахунку з бюджетом.

Однак, таке формулювання, на наш погляд, не виключає більш чіткого (спеціального) цільового використання готівкових коштів в межах загального цільового використання: для витрат на відрядження, виплати заробітної плати тощо.

У листі НБУ як обґрунтування наведений Цивільний кодекс України за яким суб’єкти господарювання можуть вільно розпоряджатись власними коштами (статті 1066, 1067, 1068, 1074). Ми не оспорюємо ці положення, проте існує велика кількість нормативних актів, які ці права обмежують. Зокрема, у самому Положенні встановлені граничні суми готівкового розрахунку, тобто пряме обмеження.

Таким чином, на наш погляд, існує ризик застосування Указу у разі порушення цільового використання готівки: Лист ДПА України від 05.05.2011 р. N 12601/7/19-0217 є прямою рекомендацією для підлеглих податківців щодо застосування Указу.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про Національний банк України», для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій.

Листом НБУ від 01.04.2005 р. N 11-113/1077-3214 фактично здійснив визначення порядку ведення касових операцій. Цей лист не є нормативним актом (ст. 56 Закону України «Про Національний банк України»), він є лише відповіддю конкретному адресатові. а тому неможливе посилання на нього як на документ, який надає підприємству певні права.

Крім того звертаємо Вашу увагу на роз’яснення Державної податкової адміністрації України в Єдиній базі податкових знань (додається) щодо застосування штрафних санкцій, які передбачені Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у разі нецільового використання коштів:

«Згідно із п. 2.9 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (далі – Положення), готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, які виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Пунктом 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”, передбачена відповідальність за використання суб’єктами господарювання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначення у вигляді штрафу у розмірі витраченої готівки.

Нецільовим використанням готівкових коштів є їх витрачання на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності.»

Враховуючи вищезазначене, єдиним виходом з ситуації, на наш погляд, є одержання персональної відповіді на поставлене питання для Вашого підприємства від НБУ.