Q: Is the foreign exchange deposit received from foreign buyers for non-resident income 28 September 2011

З 1 квітня 2011 року порядок визначення доходів і витрат з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток змінився: на зміну «правилом першої події» введений «метод нарахування». Цей метод полягає в тому, що датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи визнаються за ст. 137 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), незалежно від фактичного надходження грошових коштів (п. 137.4 ПКУ).

За загальним правилом, установленим п. 137.1 цієї статті, дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, що підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Таким чином, передоплата у валюті, отримана від іноземного покупця після 01.04.2011 р. не є доходом підприємства до моменту відвантаження товару, робіт, послуг.

TOP