Friday, 19 August 2022 / Published in Uncategorized
Відповідь: Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), для цілей оподаткування податком на додану вартість, сільськогосподарським підприємством вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага
Friday, 19 August 2022 / Published in Uncategorized
Відповідь: Згідно з п. 4 НП (С) БО № 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 (зі змінами та доповненнями) (далі – НП (С) БО № 21), монетарними статтями є статті грошових коштів, активів і зобов’язань, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошових коштів
Friday, 19 August 2022 / Published in Uncategorized
З 1 квітня 2011 року порядок визначення доходів і витрат з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток змінився: на зміну «правилом першої події» введений «метод нарахування». Цей метод полягає в тому, що датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи визнаються за ст. 137 Податкового Кодексу
Є листи: Мінприроди від 04.08.2011 р. № 14364/07/10-11; Мінрегіону від 04.08.2011 р. № 7/12-8463, де зазначені міністерства прийшли до висновку, що контейнери та контейнерні майданчики для побутових відходів, що належать споживачам (фізичним чи юридичним особам) або виконавцям послуг з вивезення побутових відходів, не є спеціально відведеними місцями чи об’єктами для розміщення відходів, на використання яких
Friday, 19 August 2022 / Published in Uncategorized
Згідно з п. 184.1 ПКУ, «реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податків і відбувається у разі якщо: … и) обсяг постачання товарів / послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу поставок. На думку
Згідно з частиною 11-14 п. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) державному реєстратору щороку протягом місяця, наступного за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, реєстраційну картку для підтвердження відомостей про юридичну особу. Ненадання такої реєстраційної картки є
Friday, 19 August 2022 / Published in Questions & answers
Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про благодійництво та благодійні організації», вищим органом управління благодійної організації є колегіальний орган (загальні збори, з’їзд, конференція), який здійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням) благодійної організації. Чинне законодавство не передбачає визначення поняття «колегіальний орган». З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції, колегіальність – це принцип управління, за
Friday, 19 August 2022 / Published in Uncategorized
Відповідно до п. 146.19 ст. 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), у разі, якщо договір оперативної оренди зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти та / або поліпшення орендованих приміщень, частина вартості таких ремонтів та / або поліпшень, у сумі, яка перевищує 10% ліміт балансової вартості основних засобів орендаря на