Питання: Оподаткування операцій з безоплатної передачі орендарем орендодавцевіремонтів та / або поліпшень орендованих приміщень після закінчення договоруоренди

Відповідно до п. 146.19 ст. 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), у разі, якщо договір оперативної оренди зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти та / або поліпшення орендованих приміщень, частина вартості таких ремонтів та / або поліпшень, у сумі, яка перевищує 10% ліміт балансової вартості основних засобів орендаря на початок звітного року, враховується як окремий об’єкт із подальшим нарахуванням амортизації. Згідно п. 146.16, 146.20 ст. 146 ПКУ, при поверненні приміщень внаслідок закінчення дії договору оренди орендар збільшує витрати на вартість об’єкта ремонту, яка амортизується, за мінусом суми нарахованої амортизації (залишкову вартість ремонтів та / або поліпшень). Безкоштовна передача орендодавцю ремонтів та / або поліпшень відповідно до пп. «В» пп. 14.1.185, пп. «В» пп. 14.1.191 ПКУ підпадає під визначення поставки товарів / послуг, і відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПКУ є об’єктом оподаткування ПДВ. При цьому, база оподаткування згідно п. 188.1 ст. 188 ПКУ визначається, виходячи з договірної вартості, але не нижче рівня звичайних цін. Таким чином, враховуючи вищевикладене, якщо витрати на поліпшення приміщень проведені за згодою орендодавця та при поверненні об’єкта оренди орендарю не компенсована вартість таких поліпшень, наслідки в податковому обліку наступні: 1. Зізнаються витрати з податку на прибуток на суму залишкової вартості об’єкта ремонту. При цьому необхідно пам’ятати, що в місяці, коли об’єкт оренди повертається орендодавцю, у бухгалтерському та податковому обліку необхідно спочатку нарахувати амортизацію, і тільки після її нарахування визначити залишкову вартість ремонтів / поліпшень. 2. Зізнаються доходи від безкоштовної передачі орендодавцю ремонтів / поліпшень на суму, не нижче їх залишкової вартості. 3. Нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ на вартість ремонтів / поліпшень, але не нижче їх залишкової вартості.

TOP