Revolution Slider Error: Slider with alias blog-slider not found.
Maybe you mean: 'homepage-slider' or 'home2' or 'ru' or 'en' or 'hru' or 'hen'

Питання – відповіді

Новини

Консультації

Команда

Головне надбання компанії “Консалтинг Лтд” – згуртована команда професіоналів. У структурі компанії працюють аудитори, сертифіковані Аудиторською палатою України, є членами САУ, фахівці, атестовані Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), фахівці з IFRS, GAAP, судові експерти, атестовані комісією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України, фахівці з інтелектуальної власності, юристи, фінансові аналітики. Наші фахівці

Послуги

Завдяки високопрофесійним фахівцям різного профілю наша компанія використовує комплексний підхід до вирішення задач клієнта, надає можливість одержання всієї необхідної інформації з одного джерела. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, розуміння специфіки його роботи допомагає ефективно вирішити Ваші проблеми і домогтися максимальної прибутковості бізнесу. Підтвердженням високого рівня обслуговування в “Консалтинг Лтд” служить той факт, що з нами

Оцінка

Оціночна діяльність в умовах ринкової економіки є найважливішим елементом інфраструктури майнових відносин. Незалежна оцінка нерухомості, бізнесу та інших об’єктів, забезпечує інформаційну основу для прийняття господарських управлінських рішень. Оцінка – це упорядкований процес визначення об’єктивної вартості (ринкової або іншої) об’єкту оцінки з метою ефективного управління та розпорядження ним. Оцінка це процес визначення вартості, детальний аналіз, який

Антикорупційний аудит

Антикорупційний аудит – це аудит системи антикорупційного менеджменту, що включає: незалежну оцінку корупційних ризиків компанії; оцінку системи антикорупційного менеджменту компанії; консультації щодо Акту США про корупцію закордоном, Акту Великобританії про хабарництво; підготовку звіту про стан фактичного виконання Антикорупційних програм.
Допомога наших спеціалістів знадобиться Вам при вирішенні питань на встановлення: Порушення виключних прав власників Тотожності та схожості знаків для товарів і послуг Матеріального збитку, нанесеного власникові Перелік питань, які вирішуються при проведенні експертиз об’єктів інтелектуальної власності: 1) відповідність позначення ознаками охороноздатності; 2) відповідність промислового зразка ознакою охороноздатності; 3) вартість об’єктів промислової власності; 4) вартість об’єктів
Будівельні експерти можуть брати участь як у супроводі будівництва, так і перевірці будівництва на окремих його стадіях (в міру виникнення необхідності в інвестора або замовника). Будівельно-технічна експертиза Головні завдання будівельно-технічної експертизи: 1. Визначення ринкової вартості нерухомого майна. 2. Встановлення факту відповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН). 3. Визначення

Судово-економічна експертиза

Судово-економічні експертизи є одними з найбільш поширених. До них відносяться наступні: Судово-бухгалтерська експертиза: необхідність в ній виникає при розгляді цивільних справ, коли треба проаналізувати дані фінансово-господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку. Мета експерта – провести діагностику проблеми і відповісти на питання, зазначені судом в ухвалі про призначення судової експертизи; Фінансово-економічна експертиза (в тому числі з
TOP