Експертиза інтелектуальної власності

Допомога наших спеціалістів знадобиться Вам при вирішенні питань на встановлення:

  • Порушення виключних прав власників
  • Тотожності та схожості знаків для товарів і послуг
  • Матеріального збитку, нанесеного власникові

Перелік питань, які вирішуються при проведенні експертиз об’єктів інтелектуальної власності:

1) відповідність позначення ознаками охороноздатності;

2) відповідність промислового зразка ознакою охороноздатності;

3) вартість об’єктів промислової власності;

4) вартість об’єктів авторського права і суміжних прав;

5) розмір матеріального збитку нанесеного власникові прав від неправомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності.

TOP