Аудит

АудитАудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів. (Ст.1-2 Закону України № 2258 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).

 

Мета аудиту – це підтвердження незалежним експертом, яким є аудитор, достовірності фінансової інформації підприємства, як в цілому, так і щодо окремих її аспектів, а у випадках виникнення розбіжностей – аудитор виступає арбітром.

 

Обов’язковий аудит – аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених ЗУ “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

 

Ініціативний аудит – за бажанням власників (учасників) та акціонерів перевірка незалежною аудиторською компанією як стану бухгалтерського обліку в цілому, так і його окремих ділянок, відповідності звітності фактичному стану справ на підприємстві, наявності заявлених активів і зобов’язань. У тому числі оглядові перевірки.

 

Аудит спеціального призначення – для підтвердження достовірності обліку і відображення в звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад, обліку товарно-матеріальних цінностей або розрахунків з дебіторами і кредиторами, правильності розрахунку і сплати податків – податковий аудит.

 

Податковий аудит – різновид ініціативного аудиту, в процесі проведення якого, перевіряється правильність формування податкової бази по всіх податках і зборах, своєчасність їх перерахування правильність складання податкових декларацій, розглядаються інші істотні аспекти оподаткування.

 

Аудит фіктивного банкрутства при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств – для підтвердження дійсної чистої вартості активів і зобов’язань підприємства.

Аудит платоспроможності і фінансового стану партнерів і клієнтів – для банків при видачі кредитів, для всіх підприємств, які бажають переконатися в «надійності» свого потенційного партнера.

Міжнародний аудит – для іноземних інвесторів, для виходу на зовнішні фінансові ринки.

TOP