Трансформація

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; IFRS – International Financial Reporting Standards) – набір документів (стандартів і інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства.

МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, є стандарти, засновані на принципах, а не на жорстко прописаних правилах. Такими принципами є: принцип нарахування (accrual basis), принцип безперервності діяльності (going concern), обережності (prudence), доречності (relevance) і ряд інших.

 

Переваги застосування компаніями МСФЗ:

 • можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
 • забезпечення порівнянності звітності зі звітністю іншої компанії, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
 • можливість залучення іноземних інвестиції та позик, а також вихід на закордонні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
 • велика надійність і прозорість інформації; які забезпечуються шляхом дотримання правил складання звітності, а також численними поясненнями до звітності.
 • Підготовка звітності, що відповідає стандартам МСФЗ, здійснюється такими способами:
 • ведення паралельного обліку,
 • трансформація фінансової звітності.

 

При трансформації звітності показники звітності по МСФЗ формуються на основі показників звітності, складеної за національними стандартами, скоригованих на величину відмінностей у принципах ведення обліку та складання звітності. Таким чином, в процесі трансформації статті звітності інтерпретуються відповідно до вимог міжнародних стандартів.

 

За результатами проведеної роботи надається комплект фінансової звітності, складеної відповідно до принципів МСФЗ:

 • трансформований звіт про фінансове становище,
 • трансформований звіт про сукупний дохід,
 • трансформований звіт про рух грошових коштів,
 • трансформований звіт про зміни капіталу,
 • примітки до фінансової звітності,
 • трансформаційні таблиці.
TOP