Оцінка

Оціночна діяльність в умовах ринкової економіки є найважливішим елементом інфраструктури майнових відносин.

Незалежна оцінка нерухомості, бізнесу та інших об’єктів, забезпечує інформаційну основу для прийняття господарських управлінських рішень.

Оцінка – це упорядкований процес визначення об’єктивної вартості (ринкової або іншої) об’єкту оцінки з метою ефективного управління та розпорядження ним.

Оцінка це процес визначення вартості, детальний аналіз, який включає інформацію про сам об’єкт оцінки, про ринок, як в цілому, так і в розрізі певного сегменту, виконання розрахунків заснованих на одночасному обліку багатьох кількісних і якісних факторів соціально-політичного, економічного і технічного характеру та оформлення результатів у вигляді письмового звіту.

Ми згідно ст. МСА 620 можемо залучати до виконання робіт експертів оцінювачів, які мають кваліфікаційні свідоцтва з правом проведення оцінки різних видів майна.

Mи пропонуємо наступні види оцінок:

  • Оцінка нерухомості;
  • Оцінка землі;
  • Оцінка цілісних майнових комплексів;
  • Оцінка об’єктів незавершеного будівництва;
  • Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності і нематеріальних активів;
  • Оцінка транспортних засобів;
  • Оцінка спеціалізованої техніки;
  • Оцінка квартир;
  • Оцінка бізнесу.
TOP