Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Відповідність діяльності Вашого підприємства нормам права – це базис його існування, необхідна складова його майбутнього. Лише при правильному складанні документації та вмілої захисту законних інтересів в державних органах можна говорити про успішне бізнесі. Висококваліфіковані фахівці “Консалтинг Лтд” забезпечать Ваші права у відносинах з контрагентами та в органах державної влади. Правове забезпечення включає: Усні та письмові
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Основні цілі Аудиту: Допомогти прозоро дивитися на ІТ керівництву компанії; Поліпшити ставлення Бізнес цілей і цілей ІТ; Повертати інвестицій в ІТ; Мотивувати і направляти ІТ відділ; Оптимізувати витрат на ІТ; Допомагає розсіяти суб’єктивна думка про роботу ІТ служби; Методологія аудиторської перевірки інформацією компанії MGI Консалтинг спирається на COBIT (Control Objectives for Information and Related). Методологія
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Головна мета проведення Due diligence (Дью ділідженс) – це формування повного уявлення про реальний фінансовий стан компанії і про всі ризики, які можуть чинити на нього негативний вплив. Ми маємо багаторічний успішний досвід з проведення Due Diligence. Процедура Due Diligence зазвичай складається з наступних основних блоків: податковий Due Diligence; операційний Due Diligence; юридичний Due Diligence;
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Аутсорсинг (ведення бухгалтерського обліку) Підготовка облікових регістрів бухгалтерського та податкового обліку відповідно до чинного законодавства України. Підготовка статистичної, фінансової та податкової звітності. Здача звітності до контролюючих органів Відновлення бухгалтерського та податкового обліку Комплекс заходів, метою яких, є відображення в бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій на основі первинних документів, відновлення бухгалтерських та податкових регістрів і
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності Підготовка податкових декларацій про майновий стан і доходи Консультації з питань організації та удосконалення системи внутрішнього контролю Консультації з питань застосування інформаційних технологій Консалтинг взаємовідносин з органами влади “Консалтинг Лтд” 26 років займається
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; IFRS – International Financial Reporting Standards) – набір документів (стандартів і інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства. МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, є стандарти, засновані на принципах, а не на жорстко прописаних правилах. Такими принципами
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Розвиток ринкових відносин і інтеграція українських підприємств у світову економіку обумовили розвиток системи бухгалтерського обліку і переходу її на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності має принципове значення для залучення іноземних інвестицій, що в свою чергу багато в чому обумовлює успіх ринкових перетворень і економічне зростання. MGI Консалтинг надає наступні
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (ПСБО) Аудит фінансової діяльності компанії, який передбачає перевірку правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку (їх документальне оформлення), а також аналіз грошових потоків кредиторської та дебіторської заборгованості, з метою висловлення своєї думки про достовірність фінансової звітності, складеної згідно ПСБО. При проведенні
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів. (Ст.1-2 Закону України № 2258 «Про аудит фінансової звітності та
Четвер, 18 Серпня 2022 / Published in Без категорії
Історія Consulting L.T.D. Міжнародна аудиторська компанія Консалтинг Лтд була заснована 16 липня 1992 року. З 2000 року компанія MGI Консалтинг Лтд стала членом міжнародної асоціації незалежних аудиторських, бухгалтерських та консалтингових компаній – Midsnell Group International – MGI (Великобританія, Лондон), яка була заснована в 1947 році , пізніше MGI стала – Midley Group International. За 10
TOP